Sobre nosaltres

L'associació de voluntaris de Reus va ser fundada l'any 2003. La regidora d'emergències va publicar un anunci a la premsa demanant ajuda a voluntaris, la resposta ciutadana va ser immediata: més de 30 seleccionats van començar a formar-se a travès dels cursos de la Generalitat de Catalunya. 

Protecció civil és una entitat de caràcter voluntari sense ànim de lucre. Creada i fonamentada en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya; vinculada amb l'Ajuntament de Reus a través del Departament Municipal d'emergències i té signat un conveni de col·laboració que la reconeix com l'associació del municipi. És regeix legislativament pels seus estatuts, pel reglament intern d'organització i funcionament.

Les finalitats d'aquesta associació són:

.- La prevenció i actuació en situacions de greu risc o catàstrofe i la protecció i socors de les persones, els béns i el medi ambient en aquestes situacions.

.- Promoure i realitzar activitats de caràcter voluntari dins dels serveis preventius que poguessin sorgir dins del municipi.

.- Col·laborar amb el municipi amb la creació i desenvolupament dels diferents plans d'emergència: Pla Bàsic d'Emergències Municipal, i alguns plans específics.

 L'Associació col·labora activament amb totes les entitats d'emergència de la ciutat que li demana. Participa en totes les activitats que realitza el municipi; grans concentracions de públic, revetlles, cerques, espectacles pirotècnics. També en situacions d'emergències s'han establert retens preventius de diversos dies consecutius.

                                    President de l'Associació                                    

Fran Carmona  

President per vocació, li agrada ajudar als altres i aportar coses positives a la ciutat, actualment portant al seu càrrec uns 55 voluntaris de protecció civil. Aquest ofici de ser voluntari va ser totalment nou per ell, ja que treballava en un àmbit que no tenia cap tipus de relació. Al formar part d'aquesta associació es va adonar que li agradava i va decidir canviar de feina i dedicar-se a alguna cosa que li agradés més i va començar a treballar en el sector sanitari .